Ledarskap

Arbetsledarutbildning steg II

Arbetslivet är och blir mer och mer komplicerat. Förändringarna i samhället sker allt snabbare. Kraven på ledaren sträcker sig betydligt längre än till att ha yrkeskunskaper inom sitt verksamhetsområde. Dagens ledare ska klara att förändra sig, utveckla organisationen och stimulera medarbetarna till utveckling samt knyta relationer och utveckla dem.

I rollen som arbetsledare representerar man förvaltningen. Det innebär att man bör kunna upplysa om och presentera verksamheten- både intern och externt- samt även ”sälja” verksamhetens tjänster. Kursen ger kunskap om informationsteknik och marknadsföring. Föreläsningar varvas med individuellt arbete och grupparbete. Olika metoder, modeller och ”verktyg” ingår även i de praktiska övningarna.

Mål
Att ge insikt om styrkor och svagheter, att få kännedom om metoder och ”verktyg” som är till hjälp för arbetsledare i den höga förändringstakten.

Målgrupp
Personal med arbetsledaruppgifter och blivande arbetsledare. Påbyggnad av Arbetsledarutbildning steg I.

Tid & plats
3-5 oktober – Skellefteå

Pris, exklusive middag & logi:
7000:- för medlemsförvaltning
8800:- för övriga
exkl.moms

Arbetsledarutbildning steg III i Stockholm 14-15 november hittar du här.

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail