Tidningen Kyrkogården

Annonsera i Kyrkogården eller här på SKKF.SE

Boka annons Utgivningsplan

 

Kyrkogården bär annonserna hela vägen fram till de verkliga kunderna

Det finns cirka 3.100 kyrkogårdar i Sverige. Verksamheten omsätter 4,5 miljarder kronor årligen. Det motsvarar omkring en femtedel av Svenska kyrkans totala omsättning.
Verksamheten är finansierad via skattsedeln och alla mantalsskrivna i landet bidrar via en andel av sin inkomst.

Kyrkogården #1–2020

En unik facktidning

Tidningen Kyrkogården Sveriges enda facktidning för begravnings- krematorie- och kyrkogårdsverksamhet, och riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet:
• samtliga anställda och förtroendevalda i verksamheten,
• Svenska kyrkan centralt, dess stift, församlingar och andra huvudmän,
• landets alla begravningsombud,
• riksdag och regering,
• länsstyrelser,
• politiker och opinionsbildare på området,
• utbildningsföretag, material- och tjänsteleverantörer i branschen samt många fler.

Brett och djuplodande redaktionellt innehåll

Varje utgåva av tidningen Kyrkogården beräknas nå mellan 8.000 och 10.000 läsare.
Tidningens innehåll kännetecknas av reflektion över både historien och samtiden och söker i framtiden. Den handlar om såväl teknik och grönytefrågor som organisation och begravningsskick. Den kultur som finns på begravningsplatser i både Sverige och internationellt speglas också. Tidningen Kyrkogårdens uppgift är att genom kunskapsspridning bidra till vården av landets begravningsplatser. Genom utblickar och opinionsbildning ska tidningen stödja utvecklingen av en verksamhet som är relevant både nu och i framtiden.

Det är enkelt att annonsera i Kyrkogården

Kontakta då Mikael Lindholm på Display som lotsar dig vidare. Du når honom på
telefon 090-71 15 11 och per e-post mikael.lindholm@display-umea.se.
Webbplats: www.display-umea.se.

Utgivningsplan för 2020

#3 17 juni
#4 10 september
#5 22 oktober
#6 3 december
#1–2021 är planerad till slutet av februari
#2–2021 är planerad till mitten av april
#3–2021 är planerad till början av juni

Materialdag: Normalt cirka en (1) månad före utgivningsdag.
Materialkrav: www.display-umea.se/annonsmaterial.