TCYK:s webbinar om validering av utemiljökompetens

Det finns utemiljöarbetare  som inte har formell utbildning och heller inte har haft möjlighet att fortbilda sig. TCYK har i samarbete med Nordiskt Valideringsforum tagit fram metod för att validera befintlig kompetens hos personalen ute i arbetslivet. På det här webbinariet vill vi sprida kunskap om vad validering av egen personal är och hur det går till i praktiken. Läs mer och anmäl dig här.