Rätta svaren i SKKF:s frågesport

FRÅGA 1: Vilket år grundades den förening som SKKF har sitt ursprung i?

X                   1882

FRÅGA 2: Vad hette den första eldbegängelseföreningen i Sverige?

X                   Likbränningsföreningen i Stockholm

FRÅGA 3: Hur många begravningsplatser finns det i Sverige?

2                   ca 3100 st

FRÅGA 4: Hur många begravningshuvudmän finns det i Sverige 2022?

1                   557

FRÅGA 5: Hur många medlemmar har SKKF?

2                   465

FRÅGA 6: Hur stor är den enhetliga begravningsavgiften 2022?

2                   26, 1 öre

FRÅGA 7: Ungefär hur många människor avlider i snitt per timme i Sverige?

1                   10

FRÅGA 8: Hur stor andel av de avlidna i Sverige kremerades 2021?

2                   84,27%

FRÅGA 9: Vilket nordiskt land har högst kremationsfrekvens 2021?

X                   Danmark

FRÅGA 10: Vilket år skedde den första kremationen i Sverige?

1                   1887