Nya restriktioner vid begravningar, från den 1 december

Information från Folkhälsomyndigheten
Från den 1 december gäller följande restriktioner för ceremonier inomhus med anvisade platser då deltagarantalet är över 100 personer:

  • 1 meters avstånd åt samtliga håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Eller som alternativ till avstånd:

  • Vaccinationsbevis för samtliga om antalet är över 100 personer. Detta bör framgå av dödsannonsens information.

 

Anordnaren, oftast begravningsbyrån, har skyldighet att tillse att reglerna följs. Lokalupplåtaren har sin skyldighet gällande lokalen.

Lokala avvikelser kommer att finnas när det gäller lokalens utrymmen och storlek.

Minnestunder är privata sammankomster och omfattas inte av dessa restriktioner men lokala avvikelser kan förekomma. För minnesstunder på restaurang gäller restaurangens regler.

Till folkhälsomyndigheten