Mattias Schultz lämnar sin tjänst som vd på SKKF

Mattias lämnar sin tjänst av personliga skäl från och med den 19 december 2022. SKKF:s tidigare vd Jan Olov Andersson kommer att tillfälligt återgå som vd.