SBT - Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin

Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, SBT, är ett samrådsorgan för de ingående organisationernas gemensamma frågor kring normer för kistor och urnor och därmed sammanhängande frågeställningar. SBT har utarbetat en kravspecifikation för fabrikstillverkade kistor och urnor som har accepterats av branschen. SBT för en förteckning över de olika modeller av kistor och urnor som uppfyller de i kravspecifikationen ställda kraven.


Följande organisationer finns representerade . . .

Klicka här för att läsa mer om SBT.

Godkända kistor och urnor för rekommendation

Förteckning över de modeller av kistor och urnor som uppfyllt SBT:s kravspecifikation.

Godkända kistor för rekommendation

Godkända urnor för rekommendation

Så här går det till

Verksamheten

Här kan du läsa om ansökningsförfarandet, avgifter med mera.
Klicka här för att läsa mer

Blanketter

Klicka här för att hämta ansökningsblanketter

Märkning av kistor och urnor

Kontrollmärke urna
Kontrollmärke kista

Exempel på bra märkning urna

 

Specifikationer

Här återges de kravspecifikationer som är vägledande för SBT:s bedömningar.

Klicka här för kravspecifikation för kistor

Klicka här för kravspecifikation för urnor

Klicka här för kravspecifikation för egentillverkade kistor och urnor
Den som tillverkar en kista i egen regi bör kontakta huvudmannen för begravningsverksamheten (kyrkogårdsförvaltningen) för ytterligare information om lokala förutsättningar vid krematoriet.

Kontakt mm

Nästa möte

i SBT är 18 mars 2019, 13.00. Ansökningar ska för att kunna behandlas inkomma senast en månad före sammanträdet.

Kontakta

Ronny Holm, ordförande i SBT
SKKF
Box 19071
104 32 Stockholm
Tel: 08-673 83 19, 070-668 63 82
Fax: 08-612 80 36
Klicka här för att skicka e-post.