SKKF:s regioner

SKKF:s regioner samlar begravningshuvudmän inom ett geografiskt område, fungerar som en kanal mellan regionen och SKKF och ordnar konferenser och andra arrangemang i branschfrågor. Genom att klicka nedan kan du se vad som är på gång i ditt område.

Region Nord

Region MITT

Begravningsregion Dalarna

Gävleborgs begravningsregion

Stockholmsregionens samarbetsorgan i begravningsfrågor, SSIB

KRÖ, Kyrkogårdsfrågor i Region Öst

Region VÄST

BSHR, Begravningssamverkan Smålands-Hallandsregionen

Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift, SRKL

På gång