Platser & Tjänster

Lista på tillgängliga Platser & Tjänster inom kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsföreståndare

2019-12-06

Arbetsledare

2019-12-02

Gröna jobb

2018-01-26

Prenumeration, lösnummer & annonser

Köp eller prenumerera på tidningen Kyrkogården 

Tidningen Kyrkogården ingår i SKKF:s medlemsavgift.  Prenumerationspriset är för medlemmar 300 kr, för ickemedlemmar 410 kr inkl moms. Det går även att köpa lösnummer. Klicka här för förfrågan och beställning

Annonsera i tidningen eller här på SKKF:s webbplats

Kyrkogården riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet. Varje nummer av tidningen Kyrkogården når mellan 8.000 och 10.000 läsare. Klicka här för att läsa mer om annonsering i Kyrkogården eller på skkf.se