Platser & Tjänster

Lista på tillgängliga Platser & Tjänster inom kyrkogårdsförvaltningen.

Malmö kyrkogårdsförvaltning söker

2018-03-26

Svenska kyrkan Gustavsberg-Ingarö söker kyrkogårdschef

2018-03-22

Gröna jobb

2018-01-26

Prenumeration, lösnummer & annonser

Köp Tidningen Kyrkogården! 

Tidningen Kyrkogården ingår i SKKFs medlemsavgift.  Prenumerationspriset
är för medlemmar 300 kr, för ickemedlemmar 410 kr inkl moms. Det går även att köpa lösnummer.
Klicka här för förfrågan och beställning.

Annonsera i tidningen eller på skkf.se!

Kyrkogården riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet. Varje nummer av tidningen Kyrkogården beräknas
nå 8 - 10 000 läsare.
Klicka här för att läsa mer om annonsering i Kyrkogården eller på skkf.se