Tillgänglighet inventerad i Göteborg

I Göteborg har begravningsplatserna under 2010 besiktigats med avseende på enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet, och till ingången av 2011 ska de upptäckta bristerna också ha blivit åtgärdade.