Säker med utbildning

I Göteborg har man förfinat rutinerna för en god arbetsmiljö med en kvittenslista. Med den säkerställer man att anställda fått den utbildning de ska ha för olika uppgifter.

Kvittenslistan kan du hämta här nedanför.

Vill du veta mer?
Klicka här för att kontakta Rolf Bergström.