Ledamöter i SKKF:s styrelse

Möt ledamöterna

En efter en kommer styrelseledamöterna här att presenteras
mer personligt.

Möt Kathrin Flossing, SKKF:s styrelseordförande.
Läs intervju.

 

Jan-Olof Aggedal, enda prästen i styrelsen.
Klicka här för att läsa mer om Jan-Olof Aggedal.