Ledamöter i SKKF:s styrelse

Möt ledamöterna

En efter en kommer styrelseledamöterna här att presenteras
mer personligt.

Möt Kathrin Flossing, SKKF:s styrelseordförande.
Läs intervju.

Här finner du Mats Larsson, direktör i Stockholms kyrko-
gårdsförvaltning och ledamot av SKKF:s styrelse.
Klicka här för att läsa hela intervjun.

Jan-Olof Aggedal, enda prästen i styrelsen.
Klicka här för att läsa mer om Jan-Olof Aggedal.

Hela centralstyrelsen med kontaktuppgifter kommer snart!