BSHR, Begravningssamverkan Smålands-Hallandsregionen

Välkomna till region BSHR, Begravningssamverkan Smålands-Hallandsregionen! 

Kommande aktiviteter

Välkommen till Vårkonferens i Värnamo 12 mars, 2019

BSHR inbjuder till uppföljning av förra vinterns fulltecknade diskussionsseminarium med intressanta föreläsningar kring Begravning i förändring!
Vid förra seminariet lyftes och ringades frågeställningar in. Vid denna uppföljning kommer vi att belysa de mer praktiska aspekterna kring mångkulturella begravningsplatser.
Kyrkogårdsförvaltningar, begravningsombud, myndigheter, organisationer, företag samt övriga intresserade
inom begravningsverksamheten är välkomna att sända deltagare.  
Missa inte detta tillfälle! Inbjudan kommer i början av februari när hela programmet är klart!
Se inbjudan för mer information och anmälan!

Välkomna önskar BSHR! 
 
BSHR, Begravningssamverkan Smålands-Hallandsregionen
Länk till BSHR: http://www.skkf.se/bshr

 

I samband med Vårkonferensen har vi även årsmöte för BSHR.

BSHR årsmöte:
1 Styrelseberättelse
2 Revisionsberättelse
3 Till- och avstyrkande ansvarsfrihet
4 Fastställande av inkomst- utgiftssat för verksamhetsåret 2018
5 Motioner och framställningar

OBS: Ev. motioner skall vara inkomna till styrelsen senast två veckor innan mötet(dvs 26/2).

Vi ser fram emot en intressant dag!

Kontakt med BSHR

Tobias Munkholm, ordförande
Värnamo kyrkogårdsförvaltning
Kapellgatan 3
331 40 Värnamo
Tel: 0370 - 30 04 72
tobias.munkholm@svenskakyrkan.se

Karin Gunnarsson, sekreterare
Halmstads kyrkogårdsförvaltning 
Karlsrovägen 29
302 34 Halmstad
Tel: 035 - 282 20 35
karin.gunnarsson@svenskakyrkan.se

 

Genomförda aktiviteter

BSHR & SRKL:s Vårkonferens med tema arbetsmiljö
Läs inbjudan här och SKKF:s presentation här.

Diskussionsseminariumet Begravning i förändring, läs inbjudan här
Ulf Lerneus presentation

Vårkonferens i Värmano 21 mars 2017, läs inbjudan här

Vårkonferens i Värnamo 13 april 2016 - läs inbjudan här
Framtida växtval med Patrik Bellan, Stångby plantskola


Inspirerande MILJÖDAG i Värnamo 8 mars 2016. 
Lär mer här!
"Tillbaka till Framtiden" med Fredrik Warberg: Del 1 och Del 2

Seminariedagar om sommarblommor

Miljödag i Värmano den 4 februari, 2015 - se referat nedan
Miljödag i Värnamo
Information från Göteborg
J Mattsson
Information från Kalmar
Miljöarbete i Värnamo
Miljödiplomering
Gruppdiskusion

Vårkonferens i Alvesta den 12 mars 2014
Föreläsning från konferensen: Att få det som jag själv vill ha det

SRKL och BSHR höll gemensam vårkonferens i mars 2012
Klicka här för ett referat

Mer information

Ytterligare upplysningar