Begravningsregion DALARNA

 

2018 års produkt- och maskinutställning den 15 maj i Borlänge. 

Här kommer det att finnas information om vad som händer i regionen, både nyheter, aktualiteter, planerade och genomförda arrangemang.

Läs mer om Begravningsregion Dalarna här

 

Produkt- och maskinmässa

Mycket välbesökt produkt- och maskinutställning genomfördes 15 maj, 2018, se bild ovan. 
Utställningen återkommer 2020 till Borlänge!

Kontakt med Begravningsregion Dalarna

Dennis Jansson, Falun, ordförande
Falu pastorat
Kristinegatan 11
791 71 Falun
Tel 023 - 70 20 05, 070 - 55 400 91
Klicka här för att skicka e-post

Mattias Elofsson, SKKF, sekreterare
Tel 08 - 673 83 22, 073 - 444 92 10
Klicka här för att skicka e-post

Klicka här för att se regionens adresslista

Planerade och genomförda aktiviteter 2017

Årskonferens i Älvdalen 18 september, 2018
Begravningsregion Dalarna, genomförde den 18 september 2018, sin årliga konferens i Älvdalens församlingshem. Konferensen samlade 104 deltagare från många av Dalarnas kyrkogårdsförvaltningar. Älvdalens församlings kyrkoherde Malou Wirström hälsade deltagarna välkomna till Älvdalen och efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna fick deltagarna lyssna till ett intressant föredrag om Älvdalsporfyr, av Torbjörn Zakrisson från Porfyrmuséet.

Begravningsregion Dalarnas ordförande Dennis Jansson, informerade om GDPR, innan Terese Wängdahl från Falun tog över scenen, och berättade och visade bilder på det renoverade och tillbyggda Falu krematorium.

Efter en god lunch fick deltagarna möjlighet att besöka på Älvdalens kyrka och tillhörande kyrkogård.

Eftermiddagens program, ”Att möta sörjande” svarade Begravningsentreprenör Gillis Edman från Göteborg för. Ett intressant och tänkvärt föredrag som inspirerade och berörde deltagarna.

Efter avslutande fika med bulle återvände deltagarna till respektive hemorter med nya erfarenheter, tankar och idéer med sig i bagaget.

Begravningsregion Dalarnas årskonferens i Dala-Järna onsdagen den 11 oktober 2017
Dokument från Lena Holmbergs föredrag:
3 sätt att använda perenner
Bra perenner
Kombinationsförslag för perenner på gravar
Perenner nyare och spridande
Perenner på kyrkogård - användning
Perennlista gravar
Skiss på växtkomposition för gravar
Skötsel av perenner - 5 punkter

Konferensen avslutades med kaffe och kaka innan deltagarna återvände till sina hemförsamlingar inspirerade av dagens föreläsningar och möten med kollegor från hela Dalarna.

ERFA-dag i Falun 28 mars 2017
SKKF-nytt - läs presentationen här

Begravningsregion Dalarnas årskonferens i Rättvik onsdagen den 28 september 2016
135 deltagare från många av Dalarnas kyrkogårdsförvaltningar träffades i Församlingshemmet i Rättvik för att hålla årsmöte och förkovra sig i allt från "Återvinning, en viktig del i ett hållbart samhälle", Arbetsmiljö och inte minst "Växtskydd i kyrkogårdsmiljöer". 

Komminister Carl Johan Rudman, Rättvik, hälsade deltagarna, välkomna till Rättvik och lämnade över ordet till Begravningsregion Dalarnas ordförande Dennis Jansson, Falun, som presenterade dagens program och inledde årsmötet.
 
Hanna Bergman från Falu energi och vatten, var första föredragshållare, och hon pratade om "Återvinning, en viktig del av samhället"
 
Före lunch, som serverades i församlingshemmet, pratade Sofia Harrysson från SKAO  (Svenskakyrkans arbetsgivarorganisation) om vår arbetsmiljö, och då med särskild inriktning på kyrkogårdens arbetsmiljö.
 
Nästa föreläsare var Maj-Lis Pettersson, Uppsala, känd radioröst från radions P1, och hennes föredrag handlade om "Växtskydd på kyrkogården".
 
Efter avslutande fika återvände deltagarna mot hemorterna med nya kunskaper och förhoppningsvis även nyvunna kontakter, med kollegor från hela Dalaregionen.

 

Mer information

Här finns utrymme för att lämna mer information.