Region MITT

Välkommen till Region MITT!

Här kommer det att finnas information om vad som händer i regionen, både nyheter, aktualiteter, planerade och genomförda arrangemang.

 

Genomförda aktiviteter

Här kommer information om möten och andra aktiviteter som genomförts.

Kontakt med Region MITT-Sverige

Kontakt

SKKF kansli: Telefon 08-15 05 40

Planerade aktiviteter

Här kommer information om planerade aktiviteter.
 

Mer information

Här finns utrymme för att lämna mer information.