Checklistor

SKKF sammanfattar informationen om Ebolasmittan

Läs sammanfattningen här.
Läs socialstyrelsens rekommendation här.

Underhållsplan för fastighet

Här hittar du checklistan för underhåll av fastighet som SKKF:s rådgivare i fastighetsfrågor Leif Wahlund har upprättat.

Underhållsplan av fastighet – checklista
Exempel på ifylld checklista – Fosie

Trädinventering i urban miljö

Som ett resultat av forskning vid SLU i Alnarp finns en manual med hjälp av vilken data från lokala trädinventeringar kan kopplas ihop och göras jämförbara. Ett instrument är trädinventeringsmanualen.
Klicka här för bakgrundsinformation i tidningen Kyrkogården.
Klicka här för att komma till manualen.

Vem ansvarar för vad?

Många är delaktiga i en begravning. Därmed aktualiseras ansvarsfrågan. Vem är ansvarig för vad och hur? Berörda organisationer har utarbetat ett dokument som innehåller en vägledning när det gäller att klarlägga huvudmannens och begrav­nings­byråns olika ansvar vid en begravning
Klicka här för att läsa den reviderade upplagan av Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning, Daterad 2017-01-01.

Montering och provning av gravstenar

Bland annat för att undvika olyckor på grund av fallande gravstenar har Centrala Gravvårdskommittén utfärdat riktlinjer för montering och provning av gravstenar.
Klicka här för att läsa Riktlinjer för montering och provning av gravstenar.

Material i kistor och urnor

För att minimera negativ miljöpåverkan vid kremation och gravsättning har SBT, Samrådsgruppen begravningsbranschen träindustrin, efter testning utfärdat rekommendationer om kistor och urnor att använda i begravningsverksamheten. Organisationen har även utfärdat rekommendationer vid egentillverkning av urnor och kistor.
Klicka här för att läsa mer på SBT:s hemsida.