Krematorieverksamheten

Återvinning av metall från kremation

Kyrkokansliet i Uppsala tecknade sommaren 2016 ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 etablerade företaget verksamhet i Sverige.  
Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:
Åge H. Matre

Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.

KrematoriestatistikKremation minskar både i och utanför krematorieorterna

Det kan man utläsa av årets kremationsstatistik som insamlats av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, kansli. Av statistiken framgår även att på orter med eget krematorium minskade kremations-frekvensen med 1,3 procentenheter till 83,4 procent. Samtidigt minskade kremations-frekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium med 0,3 procentenheter jämfört med 2015 till 78,6 procent.  Under de senaste åren har ändå kremationsfrekvensen hos begravningshuvudmän utan eget krematorium ökat varje år, förutom 2012 och nu 2016. Ökningen är ca 1,25 procentenheter i snitt per år under de senaste 10 åren. Läs mer här och ta del av hela statistiken nedan.  

Kremationsstatistik 2016
Kremationsstatistik 2015
Kremationsstatistik 2014
Kremationsstatistik 2013
Kremationsstatistik 2012
Kremationsstatistik 2011
Kremationsstatistik 2010
Kremationsstatistik 2009
 

 

Övrigt om krematorieverksamheten

Ugnsmått och maxvikt

SKKF har samlat in uppgifter om maxstorlek och maxvikt på kistor som landets krematorium kan ta emot.
Klicka här för uppgifter om krematoriernas vikt- och måttbegränsningar.

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.
 

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.  

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs mer här

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/