Regelverk

Här presenteras lagar och regler för begravningsverksamheten.

Lagar och regler

Här har vi sammanställt vilka lagar och regler en begravningshuvudman ska följa.

Så här granskas begravningsverksamheten

Klicka här för att läsa om hur samhället utövar tillsyn över begravningsverksamheten.

Förutsättningar vid enhetlig begravningsavgift och borttagandet av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffandes clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017. Läs mer om detta här.

Riktlinjer för krematorieverksamheten

I maj 2014 reviderades Riktlinjer för krematorieverksamheten.
Klicka här för att läsa riktlinjerna

Etik

Begravningsverksamheten kringgärdas av stränga krav på hänsyn till etik och miljö. Under 2008 fastlades inom Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund rekommendationer för ett etiskt förhållningssätt i begravningsverksamheten.
Klicka här för att läsa mer om etik i begravningsverksamheten.

Miljö

Klicka här för att läsa om miljöfrågor i begravningsverksamheten.

Branschöverenskommelse avseende skydd mot skada genom ras

Klicka här för att läsa branschöverenskommelsen
Anvisning för provisoriskt rasskydd i trä

Utredning och statistik

Begravningsbranschen genomgår för närvarande och under de närmaste åren en krafig strukturförändring. Åtskilligt utredningsarbete och analyser ligger bakom. Vi har även samlat statistik som beskriver begravningsverksamheten i stort och kremationsverksamheten i synnerhet.

Klicka här för att läsa om utredningar som berör begravningsbranschen.

Klicka här för att komma till begravnings- och kremationsstatistik.