Ekonomi

Här presenteras riktlinjer för ekonomi.

Särredovisning

Begravningsverksamhetens ekonomi ska hållas åtskild från övrig ekonomi i Svenska kyrkans församlingar som är huvudmän för begravningsverksamheten.
Klicka här för att läsa mer om särredovisning.

Clearing: När en annan huvudman utför tjänsten

När en annan huvudman än den på hemorten utför tjänster kan huvudmännen fördela kostnaden sinsemellan genom att använda en så kallad clearingtaxa.
Klicka här för att läsa mer om clearingtaxan.

Kalkylmall

SKKF tillhandahåller en kalkylmall för kostnader i samband med krematorieverksamhet.
Klicka här för att ladda ner kalkylmallen med anvisningar.