Ekonomi

Här presenteras riktlinjer för ekonomi.

Särredovisning

Begravningsverksamhetens ekonomi ska hållas åtskild från övrig ekonomi i Svenska kyrkans församlingar som är huvudmän för begravningsverksamheten.
Klicka här för att läsa mer om särredovisning.

Clearing: När en annan huvudman utför tjänsten

När en annan huvudman än den på hemorten utför tjänster kan huvudmännen fördela kostnaden sinsemellan genom att använda en så kallad clearingtaxa.
Klicka här för att läsa mer om clearingtaxan.

Kalkylmall

SKKF tillhandahåller en kalkylmall för kostnader i samband med krematorieverksamhet.
Klicka här för att ladda ner kalkylmallen med anvisningar.

Nyckeltalsprojektet

Snart finns det nyckeltal som kan vara till hjälp för den som vill analysera kostnader på kyrkogården och få hjälp med beslutsunderlag vid förändringar. Nyckeltalsprojektet
levererar inte facit på vad det ska kostamen rika möjligheter till jämförelser. Nyckeltalsprojektet är en samverkan inom partnerskapet Movium mellan SLU i Alnarp och ett tjugotal kyrkogårdsförvaltningar.
Klicka här för att läsa mer om nyckeltalsprojektet