Detta är begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. 2018 finns det i Sverige 579 begravningshuvudmän som har ansvar över landets begravningsverksamhet och dess begravningsplatser. Två stycken, Tranås och Stockholm, är kommuner. De övriga 577 är enheter inom Svenska kyrkan.
En fullständig lista över aktuella huvudmän och information om den enhetliga begravningsavgiften finns på Kammarkollegiets hemsida. Begravningsavgiften framgår på skattsedeln. Kostnader för kista, gravsten med mera bekostas helt av dödsboet. Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är en branschorganisation för begravningsverksamheten i Sverige.