Detta är begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. 2014 finns det i Sverige 644 begravningshuvudmän som har ansvar över landets begravningsverksamhet och dess begravningsplatser. Två stycken, Tranås och Stockholm, är kommuner. De övriga 642 är enheter inom Svenska kyrkan.
En fullständig lista över aktuella huvudmän och uppgifter om begravningsavgifter för huvudmän finns på Kammarkollegiets hemsida. Begravningsavgiften framgår på skattsedeln. Kostnader för kista, gravsten med mera bekostas helt av dödsboet. Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är en branschorganisation för begravningsverksamheten i Sverige.